Počet položek: 0 0,- Kč
Kancelářský nábytek
Kancelářský Manažerský Nábytek

Obchodní podmínky

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
Na zboží objednané a zakoupené na www.mobiliardi.cz poskytujeme záruku v délce 36 měsíců od doby dodání zboží.

Uzavření kupní smlouvy.
Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.mobiliardi.cz. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Každý zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pošlete-li nám v této lhůtě nepoužité zboží zpět, vyměníme Vám ho nebo Vám vrátíme peníze.

Dodací podmínky.
Všechny uvedené ceny jsou z DPH (pokud není u výrobku výslovně uvedeno jinak).
Rozměry jednotlivých modulů nábytku, křesel a židlí jsou uvedeny v centimetrech.
Veškerý sortiment nábytku je k odběru v demontovaném stavu.
Doprava po Praze je již zahrnuta v konečné ceně pokud není uvedeno jinak.
Na Vaše přání Vám objednané zboží dopravíme, popřípadě provedeme i montáž.
Doprava je zajištěna přepravní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Termíny dodání.
Dodací lhůta produktů se liší v závislosti na jejich dostupnosti a je uvedena na stránce každého produktu, spolu se všemi dostupnými informacemi o produktu a země původu.
 
Platební podmínky.
Platba převodem na účet.
Po dokončení objednávky obdržíte e-mail, kde jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a požadovaná částka). Po připsání peněz na náš účet bude zboží objednáno / odesláno.

Platba dobírkou.
Platí pouze pro nákup křesel a židlí ze skladu. 
Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit prodávajícímu náklady s tím spojené.

Jak objednat.

Zboži můžete objednat prostřednictvím Košíku nebo se s námi spojit telefonicky.
V každém případě Vám zašleme k potvrzení objednávku, která bude obsahovat přesnou specifikaci Vámi vybraného zboží a také termín dodání. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.
Vhledem k šíři a exklusivitě sortimentu MOBILIARDI® je prakticky nemožné držet také velké množství vzorků na showroomu, proto tento nábytek fyzicky k náhledu nemame.
Zajišťujeme vůbec největší výběr na trhu, u nás najdete několik stovek řad nábytku pro manažery.
Rovněž je naší filosofií realizovat přímý prodej od výrobce k zákazníkovi bez dalších výdajů tak, abychom mohli Vam nabídnout nejlepší možné ceny, nenavýšené o další provozní náklady.

Reklamace.
Reklamace lze uplatňovat písemně nebo prostřednictvím e-mailu na adrese firmy:
Mobiliardi s.r.o.,
Azalková 1217/31, 102 00 Praha
DIČ: CZ25704184.

Pro další informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat:
- e-mailem.
- na tel. čísle: 602 333 929,
Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
Po uplynutí 36 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.