Počet položek: 0 0,- Kč
Kancelářský nábytek
Kancelářský Manažerský Nábytek

Obchodní podmínky

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
Na zboží objednané a zakoupené na www.mobiliardi.cz poskytujeme záruku v délce 36 měsíců od doby dodání zboží.

Uzavření kupní smlouvy.
Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.mobiliardi.cz. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Každý zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pošlete-li nám v této lhůtě nepoužité zboží zpět, vyměníme Vám ho nebo Vám vrátíme peníze.

Dodací podmínky.
Všechny uvedené ceny jsou z DPH (pokud není u výrobku výslovně uvedeno jinak).
Rozměry jednotlivých modulů nábytku, křesel a židlí jsou uvedeny v centimetrech.
Veškerý sortiment nábytku je k odběru v demontovaném stavu.
Doprava po Praze je již zahrnuta v konečné ceně pokud není uvedeno jinak.
Na Vaše přání Vám objednané zboží dopravíme, popřípadě provedeme i montáž.
Doprava je zajištěna přepravní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Termíny dodání.
Dodací lhůta produktů se liší v závislosti na jejich dostupnosti a je uvedena na stránce každého produktu, spolu se všemi dostupnými informacemi o produktu a země původu.
 
Platební podmínky.
Platba převodem na účet.
Po dokončení objednávky obdržíte e-mail, kde jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a požadovaná částka). Po připsání peněz na náš účet bude zboží objednáno / odesláno.

Platba dobírkou.
Platí pouze pro nákup křesel a židlí ze skladu. 
Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit prodávajícímu náklady s tím spojené.

Jak objednat.

Zboži můžete objednat prostřednictvím Košíku nebo se s námi spojit telefonicky.
V každém případě Vám zašleme k potvrzení objednávku, která bude obsahovat přesnou specifikaci Vámi vybraného zboží a také termín dodání. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.
Vhledem k šíři a exklusivitě sortimentu MOBILIARDI® je prakticky nemožné držet také velké množství vzorků na showroomu, proto tento nábytek fyzicky k náhledu nemame.
Zajišťujeme vůbec největší výběr na trhu, u nás najdete několik stovek řad nábytku pro manažery.
Rovněž je naší filosofií realizovat přímý prodej od výrobce k zákazníkovi bez dalších výdajů tak, abychom mohli Vam nabídnout nejlepší možné ceny, nenavýšené o další provozní náklady.

Reklamace.
Reklamace lze uplatňovat prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adrese firmy:
- vyplněním online Kontaktního Formuláře:
https://mobiliardi.cz/cz-sekce-kontaktni_informace.html

- Mobiliardi s.r.o.,

Azalková 1217/31, 102 00 Praha
DIČ: CZ25704184.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.
Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
V tomhle případě při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
Po uplynutí 36 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.
      
Vrácení zboží a peněz.
1. Pokud nejste se zakoupeným Zbožím spokojeni, máte právo jej vrátit do 14 dnů od data doručení. Lhůta pro vrácení uplyne 14 dní od data, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce fyzicky převezme zakoupené Zboží. Vezměte však prosím na vědomí, že plná náhrada bude provedena pouze v případě, že nás o vrácení Zboží informujete a zašlete nám jej během prvních 14 dnů od obdržení objednaného Zboží.
2. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného Zboží nebo chcete-li vrátit vadné zboží, kontaktujte naši zákaznickou podporu vyplněním online Kontaktního Formuláře na adrese: https://mobiliardi.cz/cz-sekce-kontaktni_informace.html
3. Pokud kontaktujete naši zákaznickou podporu s reklamací, připravte si na požádání:
- číslo objednávky;
- fotografie vadného zboží;
- stručný popis závady.
4. Jakmile kontaktujete náš tým zákaznické podpory, bude vám poskytnut kód pro vrácení a adresa pro vrácení zboží - upozorňujeme, že přijímáme pouze vrácené zboží, které je odesláno s poskytnutým kódem pro vrácení a doručeno na poskytnutou adresu pro vrácení zboží.
5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dnů) postačí, když zašlete oznámení o vrácení zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
6. Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme od vás vrácené zboží obdrželi. Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci.
7. Vezměte prosím na vědomí, že na veškeré vrácené zboží bude uplatněn poplatek za vrácení zboží, který bude odečten od celkové částky vrácení.
8. Vezměte prosím na vědomí, že vrácené Zboží přijímáme pouze v případě, že nebylo použito nebo poškozeno a bylo nám zasláno zpět v původním stavu a v původním obalu, a v situacích kdy Odstoupení od smlouvy je zákonem nevyloučeno.
9. Vezměte prosím na vědomí, že vrácené zboží přijmeme a vrátíme peníze pouze v případě, že bude vráceno na adresu uvedenou naší zákaznickou podporou a na zásilce bude uveden kód pro autorizaci vrácení. Vrácené zboží prosím neposílejte na adresu naší kanceláře, protože je nebudeme moci přijmout.
10. Vezměte prosím na vědomí, že náklady na dopravu se nevracejí, pokud jste zvolili nestandardní možnost doručení.
      
Vymezení odpovědnosti.
My, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, smluvní partneři, dodavatelé a poskytovatelé služeb v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, zdravotní problémy, nemoci, fyzické problémy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení, ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor, ztracených dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísnou odpovědnost nebo jinou odpovědnost vyplývající z vašeho používání Zboži nebo jakýchkoli produktů pořízených prostřednictvím Zboží, nebo za jakýkoli jiný nárok související s vaším používáním Zboží nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání Zboží nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného,
přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Zboží, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost.
V žádném případě neneseme odpovědnost za jakákoli doporučení, zdravotní tvrzení, prohlášení nebo jiné rady či informace poskytnuté na webových stránkách nebo v jiných formách komunikace.
Pokud nejste spokojeni s Webovými stránkami, jakýmikoli materiály, produkty nebo službami zobrazenými na Webových stránkách nebo s jakýmikoli podmínkami Webových stránek, je vaším jediným a výhradním opravným prostředkem přestat Webové stránky používat.
      
Rozhodné právo a spory.
V případě jakýchkoli stížností se obraťte na náš tým podpory, než podáte formální stížnost jakémukoli úřadu nebo třetí straně. Můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím Kontaktního Formuláře. Vždy se budeme snažit vyřešit jakoukoli stížnost co nejrychleji a způsobem, který je pro vás co nejpříznivější.